Rotterdam

Burgerinitiatief vergroening Bospolderplein

Rotterdam

Burgerinitiatief vergroening Bospolderplein

Het project

Bospolder-Tussendijken is een dichtbevolkte vooroorlogse Rotterdamse stadswijk op ongeveer één vierkante kilometer. Ongeveer 80 procent van de bevolking is ‘nieuwe Nederlander’ en bijna 70 procent heeft een niet-westerse achtergrond. Er zijn meer 0- tot 14-jarigen dan het Rotterdams gemiddelde. Er zijn veel sociale huurwoningen en veel nieuwbouw aan de rand van de wijk, met ongeveer 1.000 woningen in het midden – en hogere segment.

In het programma ‘Veerkrachtig Bospolder-Tussendijken 2028’ werken bewoners, woningbouwcorporatie en gemeente samen om de wijk op te tillen naar het stedelijk gemiddelde. Een van de ambities is de vergroening van de buitenruimte, onder andere in samenhang met de energietransitie. Met behulp van de ABCD community building methode zijn de inwoners in de lead. 

Het Bospolderplein is een heel groot en stenig plein. Het plein heeft veel sociale- en klimaatuitdagingen. De potentie van het plein is overduidelijk: dit kan dé centrale plek in Bospolder zijn voor jong en oud. De eerste stap is de vergroening van de Diamanthoek, de driehoek voor de Diamantflat voor senioren. Dit jaar realiseren we hier een schitterende plek om te spelen en te ontmoeten in het groen.

“Werken aan een rijke stadsnatuur voor mens en dier doen we samen. Dat betekent integraal en met vele partijen inzetten op het verbeteren van de biodiversiteit op grijze/versteende omgevingen, zoals Bospolderplein, en door kleine en grote verbindingen te realiseren tussen plekken en vanuit de stad naar het ommeland.”

Ingeborg Berger

Programmamanager Biodiversiteit Gemeente Rotterdam

Ambitie

De gemeente Rotterdam heeft het plein nu niet op de lange termijn investeringsplanning staan. De bewoners hebben daarom zelf het heft in handen genomen en zijn gestart geld bijeen te zoeken en toestemming te krijgen voor de vergroening. Voor een deel van het plein is dit nu gelukt. De Diamanthoek wordt als testcase gebruikt voor de rest van het plein. De bewoners willen samen uiteindelijk het hele plein vergroenen.

Contact

Meer informatie over dit project

Website: bospolderplein.nl

Neem contact op met Marco Stout via  marco@stoutkramer.nl

foto Bospolderplein Rotterdam
foto Bospolderplein Rotterdam