(oud) Praatplaat radicale vergroening
Uitgangssituatie vaststellen Ambitie en projectscope Projectaanpak, kosten, baten en financiering Uitvoering Maatregelen en beheer Idee Data

Uitgangssituatie vaststellen

 • Met de GO! methode voor dorpen in landelijk gebied van het RIVM werk je stapsgewijs en wetenschappelijk onderbouwd aan een gezondere fysieke en sociale leefomgeving via een bottom-up methode en co-creatie met bewoners.
 • Met de NL Omgevingsscan is snel inzicht te krijgen in de stand van zaken op het vlak van biodiversiteit, klimaat en gezondheid. Uitkomst van de scan zijn maatregelen die je kunt toepassen om de duurzaamheidsscore van jouw project te verbeteren.
 • Werk je aan gezondheid en leefomgeving? De website GezondZuidHolland.nl zoomt in op 8 actuele gezondheidsthema's. Je vindt er achtergrondinformatie, denkrichtingen voor beleid en vooral ook contactgegevens van professionals die bezig zijn met deze onderwerpen.
 • De gids Gezonde Leefomgeving geeft informatie over het belang, helpt bij het scherp krijgen van ambities en doelen, het vinden van partijen en helpt je op weg.
 • Wil je meer inzicht in het onzichtbare leven in de steden en hoe dat samenwerkt? In het project Verborgen stadsnatuur brengt Naturalis dit samen met bewoners en andere vrijwilligers in beeld.

Ambitie en projectscope

 • Wil je stad-landverbindingen sterker aanzetten? Landschapspark de Rotte is een goed voorbeeld waar binnenstedelijk groen wordt verbonden met het buitengebied.
 • In korte tijd grote ambities realiseren: de nieuwe AgendaNatuurinclusief  2.0 laat zien dat het mogelijk is. Met voorbeelden, hulp bij  keuzes en prioriteiten, en handvatten voor beter integraal werken.
 • Daken worden vaak nog niet in hun volle potentie benut. Met het Rotterdamse multifunctionele dakenprogramma kunnen 7 verschillende thema's op de juisten plekken tot gouden combinaties leiden.
 • Wil je in samenhang aan de slag met het vergroenen van de openbare ruimte én het bevorderen van positieve gezondheid, dan laat de regiodeal ZaanIJ II zien hoe je dat kunt aanpakken.
 • Verbinden, versterken en verankeren van natuur en biodiversiteit op grote schaal heeft nogal wat voeten in de aarde. Leer meer over de aanpak van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Projectaanpak, kosten, baten en financiering

 • Wil je de maatschappelijke waarde van groen voor de leefomgeving kwantificeren? De Groene Baten Planner drukt de baten van groen in getallen uit. Wat levert de aanleg van groen op voor de biodiversiteit, de gezondheid van inwoners, het woongenot en de waarde van huizen? Waar biedt groen de meeste kansen? Het kan je helpen bij het maken van keuzes in stedelijke ontwikkeling.
 • Van plan om de aanleg van groene daken te gaan subsidiëren? Een voorbeeld is de Subsidie Groene daken waarmee de gemeente Leiden de aanleg stimuleert.
 • Door het gebruik van een MKBA breng je niet alleen de kosten en baten in geld, maar ook die van de maatschappij in kaart. In samenwerking met Rebel hebben we bij Groene Gezonde Stad al twee succesvolle MKBA’s laten uitvoeren.
 • Steeds meer schoolpleinen zijn inmiddels vergroend. Het Stappenplan Groen Schoolplein loodst je stap voor stap door het proces heen.
 • Benieuwd of er voor jouw programma bij ZonMw een subsidie beschikbaar is? ZonMw financiert projecten op het terrein van gezondheid, zorg en welzijn en laat zo kennis ontwikkelen.

Uitvoering

 • Werk je aan klimaatbestendigheid, dan vind je diverse voorbeelden van projecten en initiatieven op de websites Duurzaam Alphen aan den Rijn en GroenblauwDordrecht.nl.
 • Groen dichtbij huis voor iedere Rotterdammer, dat is het doel van de 8 Stadsprojecten. Onder meer realiseert de stad het Hofbogenpark en het Rijnhavenpark.
 • Met het Singelpark realiseerde Leiden 7 km ononderbroken wandelen rondom het stadscentrum. En in het project 'Samen aan de slag' werkt de gemeente samen met bewoners aan het aantrekkelijker maken van hun wijk.
 • Met kleine oppervlakten aan bos kan er al een veerkrachtig ecosysteem worden ontwikkeld. IVN werkt samen met gemeenten en bedrijven aan de aanleg van Tiny Forests. Ze brengen de natuurbeleving dichterbij, vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit en gaat hittestress tegen.

Maatregelen en beheer

 • De Groene Stad Challenge geeft op basis van data-analyses, satellietbeelden, luchtfoto’s en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) diepgaand inzicht in de mate van vergroening per wijk of buurt binnen uw gemeente.
 • Om eigenaren van een nieuwbouwwoning te inspireren, maakte Dordrecht een gids voor een groene tuin in 5 stappen.
 • Leiden maakte de gemeentelijke natuurdatabase toegankelijk via een interactieve kaart van het Stadsnatuurmeetnet. De gegevens komen van professioneel ecologisch onderzoek én bevat waarnemingen van bewoners en groengroepen.
 • Heb je kennisvragen over natuurinclusief of klimaatbestendig leven, wonen en werken? Naturalis beantwoordt ze via het project 'Kennis Natuurlijk' voor opdrachtgevers uit de maatschappij. Onderzoek binnen dit project wordt financieel ondersteund door ASN Bank.

Idee

De start van je project! Het idee is gevormd en je bent klaar om aan de slag te gaan met de volgende stappen op de impactpijl.

Data

Gedurende het traject haal je allerlei data op. Belangrijk om deze data niet alleen te verzamelen, maar ook te analyseren, te benutten voor toekomstige projecten of te delen met je netwerk zodat zij ervan kunnen leren.