We moeten het samen doen

Op weg naar klimaatadaptatie, een betere gezondheid en meer biodiversiteit

Onze droom

Een verbindend vergezicht als basis voor samenwerking

In 2030 zijn onze steden heel groen. Ze dragen daarmee bij aan een gezonde leefstijl en zorgen voor een prettige woonomgeving waar mensen volop kunnen bewegen, ontmoeten, spelen in het groen en een veerkrachtig en zinvol leven kunnen leiden. Waar schaduw en verkoeling te vinden zijn en waar ruimte is voor (regen)water, insecten, vogels en andere kleine dieren.

Strategische doelen

  • Klimaatadaptatie: 5 graden koeler tijdens hitteperiodes, water wordt afgevoerd in de grond om wateroverlast te voorkomen;
  • Biodiversiteit: kernbiotopen beschermd en verbonden, hoge kwaliteit voor bestaande en nieuwe woonwijken;
  • Gezondheid: groene stad ondersteunt een gezonde leefstijl, waardoor leefstijlgerelateerde problemen verminderen en gezondheidsverschillen afnemen.

Urgentie

Klimaatverandering: schaduw en waterinfiltratie

Zuid-Holland is voor Nederland een gidsprovincie. De effecten van klimaatverandering zijn hier twee keer zo heftig als in de rest van Nederland – door de ligging in de delta, de industrie, de bevolking en verstedelijking.

Door de opwarming van de aarde krijgen we in de toekomst steeds vaker te maken met extremen: droogte, extreme buien met wateroverlast, meer tropische dagen. Door het hitteeilandeffect wordt kan het in grote steden wel tot 7 graden warmer zijn dan het omliggende gebied (bron: KNMI).

Biodiversiteit: belangrijke rol voor de stad

Het gaat slecht met de biodiversiteit, die essentieel is voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Miljoenen diersoorten worden wereldwijd bedreigd met uitsterven. Sinds 1970 zijn populaties gemiddeld met 68 procent afgenomen (bron: Living Planet Report, het tweejaarlijkse rapport over de staat van de aarde van het Wereld Natuur Fonds).

Deze trend zien wij ook in Nederland: 55 procent van onze bijensoorten zijn bedreigd, 46 soorten zijn uit ons land verdwenen en de afgelopen 130 jaar is 84 procent van alle vlinders in ons land verdwenen. Grotere dieren als de otter, de korenwolf en de velduil worden ernstig in hun voortbestaan bedreigd.

Verstedelijking, intensieve monocultuur landbouw, klimaatverandering, vervuiling en jagen en vissen veroorzaken een verlies aan biodiversiteit.
Dat betekent dat steden steeds belangrijker worden als leefgebied voor allerlei soorten planten en dieren. De biodiversiteit in steden is tegenwoordig zelfs vaak hoger dan op het platteland. Dit komt omdat er in de stad veel variatie en afwisseling in het landschap is. Bovendien gebruiken stadsbewoners een stuk minder bestrijdingsmiddelen dan op het platteland. (bron: Building in biodiversity for climate, for health – Sweco 2020)

Gezondheid: de impact van groen op leefstijl en welvaartsziekten

Mensen met lage inkomens leven gemiddeld niet alleen zeven jaar korter, ze leven bovendien gemiddeld 15 jaar langer in slechte gezondheid. Onze leefstijl heeft grote invloed op onze gezondheid en op welvaartsziekten als obesitas, hart- en vaatziekten, auto-immuunziekten, diabetes, bepaalde kankersoorten en bijvoorbeeld osteoporose. We eten teveel of niet gezond genoeg, we bewegen te weinig, we slapen te kort en door de stress ook vaak slecht, we roken en/of houden van een glaasje alcohol. En dat eist zijn tol. Deze leefstijlaspecten maken ons vaker ziek dan nodig. 

 

Bijna de helft van de mensen in Nederland is te dik, ruim 10 procent is obees. Zo’n 1 miljoen Nederlanders heeft hart- en vaatziekten, 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, en jaarlijks krijgen 65.000 mensen de diagnose kanker. En deze aantallen stijgen snel. Tegelijkertijd wordt het voorkomen van ziekte steeds belangrijker, vanwege de structurele overbelasting van onze gezondheidszorg.

Marian Stuiver

Marian Stuiver

“De Groene Cirkel Groene Gezonde Stad is de kans om samen met anderen met extra energie te werken aan radicale vergroening. Laten we vele praktische stappen zetten en ook grote strategische sprongen durven te wagen.”

Programmaleider Green Cities - Wageningen University & Research

Ambassadeurs

Daphne Teeling

IVN – kwartiermakend ambassadeur Groene Gezonde Stad

Lodewijk Hoekstra

NL Greenlabel – kwartiermakend ambassadeur Groene Gezonde Stad

Marcel Belt

Wethouder duurzaamheid/klimaat/biodiversiteit, Openbare Ruimte, Cultuur, Zorg & Participatie – gemeente Leidschendam-Voorburg

Ingeborg Berger

Programmamanager Biodiversiteit, gemeente Rotterdam

Koos Biesmeijer

Wetenschappelijk directeur – Naturalis Biodiversity Center

Annette de Boer

Directeur publieke gezondheid  – GGD Haaglanden

Gert van der Ham

Wethouder financiën, duurzaamheid, gemeentelijk bedrijf en HBO-onderwijs – gemeente Alphen aan den Rijn

Anne Koning

Gedeputeerde wonen, RO, recreatie en sport – provincie Zuid-Holland

Karine van 't Land

Voorzitter Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG)

Rik van der Linden

Wethouder Mobiliteit & Infrastructuur,
Gezondheid & Jeugdzorg, Groenblauwe Stad, Cultuur – gemeente Dordrecht

Ashley North

Wethouder duurzaamheid, mobiliteit & beheer openbare ruimte – gemeente Leiden

Caroline Porsius

Programmadirecteur Groene Metropool – Staatsbosbeheer

Karen van Ruiten

Directeur Alles is gezondheid en positieve gezondheid

Donné Slangen

DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied – Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Marian Stuiver

Programmaleider Green Cities – Wageningen University & Research

Partners

Groene Cirkels zijn een uitgebreid netwerk van innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Gezamenlijk werken we als partners aan duurzaamheidsoplossingen, waarbij de natuur een belangrijke rol speelt. Zo brengen we de natuur en economie beter in balans en dragen we actief bij aan een betere leefomgeving, een circulaire economie en een gezonde toekomst.

logo provincie Zuid Holland
logo gemeente Dordrecht
logo gemeente Leiden
logo Staatsbosbeheer
logo Alles is Gezondheid
logo IVN natuureducatie
logo ministerie van landbouw
logo GGD Haaglanden
logo Wageningen Universiteit
logo Naturalis
logo gemeente Alphen ad Rijn
logo gemeente Rotterdam
logo NL Greenlabel
Harry Boeschoten
“Groenblauwe netwerken zijn dé drager voor natuur en mens in stadslandschappen. Door bebouwing en buitengebied als één geheel te zien is er veel winst voor beide te behalen.”

Harry Boeschoten

Programmadirecteur Groene Metropool, Staatsbosbeheer

De projecten

Onze aanpak

Groene Cirkels: dromen voor doeners

Hoe werk je samen aan grote maatschappelijke duurzame opgaven met partijen die andere belangen hebben dan jij, maar die je wel nodig hebt om verder te komen? Groene Cirkels is een methode hiervoor. De basis van de aanpak is een gezamenlijk vergezicht, een verbindende droom. Op basis daarvan streven invloedrijke bedrijven, overheden en kennisinstellingen naar het versnellen van verduurzaming. De partners van Groene Cirkels vergaren kennis, vernieuwen door te experimenteren en initiëren samen duurzaamheidsprojecten. Via zelf-gestuurde radicale stappen vanuit private en maatschappelijke partijen werken we stap voor stap toe naar de realisatie van onze gezamenlijke droom.

Ook aan de slag?

Wil jij de Zuid-Hollandse steden radicaal vergroenen? Denk jij dat het netwerk jou daarbij kan helpen en jij het netwerk verder kunt helpen? Wil jij een actieve netwerkpartner zijn en kennis openbaar maken? Neem dan contact op met Sander van der Meulen, sb.vander.meulen@pzh.nl