Laat je inspireren!

Het is een kwestie van doen

Natuurinclusief bouwen

Goed voor mens, klimaat, natuur en economie

We moeten onze bebouwde omgeving weerbaar maken tegen een snel veranderend klimaat. Wateroverlast, verdroging en hittestress voorkomen, spelen steeds nadrukkelijker mee bij gebiedsontwikkeling. Natuurinclusief bouwen biedt een oplossingsrichting. Bovendien draagt het bij aan de biodiversiteit, natuurwaarde en belevingswaarde in het gebied. Inmiddels zijn talloze inspirerende voorbeelden beschikbaar, waar in het ontwerp een volwaardige plaats is ingeruimd voor de natuur.

Raffinaderij BP

Rotterdam

Raffinaderij BP, Rotterdam

Het dak van het hoofdkantoor is voorzien van een bijzonder duindak van 2600 m2, ingezaaid met inheems groen voor een kleurrijk en natuurlijk beeld, afgestemd op variatie aan planten- en diersoorten. (Foto: VHG - Binder Groenprojecten)
Meer info

Q-park garage

Den Haag

Q-park garage, Den Haag

Groene gevel, grenzend aan de Nutstuin van Fonds1818. (Foto: VHG - Wendy Bakker)
Meer info

Rainproof abri

Vijzelgracht Amsterdam

Rainproof abri, Vijzelgracht Amsterdam

Groen is een universele en snelwerkende ontspanner die goed toepasbaar is op drukke plekken zoals een tramhalte. Groen maakt ook het wachten aangenamer. (Foto: VHG - Gemeente Amsterdam)
Meer info

Duurzame daktuin Circl

Amsterdam

Duurzame daktuin Circl, Amsterdam

Op het dak van bedrijven en instellingen is vaak veel ruimte. Bij panden met één eigenaar is de aanleg van een daktuin juridisch eenvoudiger. Intensieve daktuinen van kantoren of instellingen bieden werknemers en bezoekers de optie buiten te zitten of een groene lunchwandeling te maken. (Foto: VHG - Donkergroen Grijsen)
Meer info

Leger des Heils

Amsterdam-Noord

Leger des Heils, Amsterdam-Noord

Bij een flat waarin 45 gezinnen in crisisopvang wonen, is een parkeerplaats omgevormd tot een groene speelplek. Deze is bedoeld voor de kinderen uit de flat en de buurtkinderen. Daardoor heeft de speelplek een verbindende functie. (Foto: VHG - Leger des Heils - Donker Groep)
Meer info

Katshoek Garden

Rotterdam

Katshoek Garden, Rotterdam

Hier wordt geëxperimenteerd met verschillende klimaatadaptieve toepassingen, afgewisseld met groenstroken. Dit project is opgezet binnen een unieke samenwerking van diverse ondernemers, het hoogheemraadschap en de gemeente Rotterdam. (Foto: VHG - Rain(a)Way)
Meer info
foto Daphne Teeling
“We sluiten ons doordeweeks op in werkomgevingen die helemaal niet fijn zijn, om in het weekend te ontspannen in het groen. Hoe fijn zou het zijn als we dagelijks meer contact met een natuurlijkere omgeving kunnen hebben, want dan doen én voelen we ons gewoonweg beter? Van jong tot oud worden we fijnere, creatievere, gezondere en socialere wezens in zo’n omgeving.”

Daphne Teeling

IVN Regiodirecteur Zuid-Holland en Zeeland

Dakakker

Rotterdam

DakAkker, Rotterdam

De grootste dakboerderij van Europa waar met grond op het dak wordt gewerkt. Bovenop het Schieblock experimenteert men met diverse opstellingen voor de teelt van groente, fruit, kruiden en eetbare bloemen. Ook worden honingbijen gehouden. Bezoekers zijn welkom in de bistro op de DakAkker. (Foto: VHG - Binder Groenprojecten )
Meer info

Medina

Eindhoven

Medina, Eindhoven

De tuinen van het Medinacomplex hebben het verharde stadscentrum van Eindhoven flink vergroend en de natuurbeleving vergroot. De beplanting maakt het ook voor dieren aantrekkelijker. Bij de inrichting is onder meer rekening gehouden met nectar- en waardplanten voor vlinders en schuil- en nestelgelegenheid voor vogels.
Meer info

Basisschool de Parachute

Voorburg

Basisschool de Parachute, Voorburg

Groenblauwe schoolpleinen zijn goed voor kinderen, biodiversiteit en klimaat. Het regenwater stroomt af naar de plantvakken en de wadi, zodat het rioolstelsel minder wordt belast. Kinderen worden zich zo meer bewust van het weer en kunnen zich verwonderen over de rijke natuur in en om de wadi. (Foto: VHG - Bureau RIS)
Meer info

Veluwse Proeftuin

Ede

Veluwse Proeftuin, Ede

De Veluwse Proeftuin worden gebouwd aan de rand van het Sysseltse bos. Door het gebruik van natuurlijke materialen en kleuren gaan de woningen maximaal op in het landschap. De woningen worden omringd door collectieve tuinen.
Meer info

Gezonde groene schoolpleinen: van praten naar doen!

Op de Schoolpleinentop 2022 is de beweging naar 575 gezonde, groene schoolpleinen in 2030 in Zuid-Holland officieel gestart. Maar hoe gaan we dat doen, vijftig procent van de Zuid-Hollandse schoolpleinen omtoveren tot kindvriendelijke speeloases?

Verbeeldingskracht gevraagd!

Hoe wen je aan iets dat nog niet bestaat? Dat vraagt verbeeldingskracht. En daar ligt bij uitstek de kracht van ontwerpers en kunstenaars: zij maken iets ervaarbaar dat misschien moeilijk voor te stellen is.

Bosk, Leeuwarden

In de binnenstad van Leeuwarden realiseerden Bruno Doedens en Arcadia een ‘wandelend bos’ van meer dan 1.000 bomen die met hulp van vrijwilligers door het centrum trekken.

 

De traag bewegende kunstinstallatie vestigt de aandacht op de noodzaak om anders naar de relatie tussen mens en natuur te kijken. Om andere keuzes te maken in de vergroening van onze publieke ruimte. Om natuur te kunnen ervaren op een harde, geasfalteerde plek. 

WATG Design - 'Green Block' proposal for Honolulu

WATG: project Guerilla Greening

Ontwerpbureau WATG uit Hawaii visualiseerde radicale vergroening voor bekende internationale stedelijke locaties. Als de auto plaatsmaakt, is er volop plek voor terrassen, parken en plekken om te wandelen en fietsen. WATG wijst op de winst in leefbaarheid, de verbetering van luchtkwaliteit en de veiligheid in het verkeer.

Ook aan de slag?

Wil jij de Zuid-Hollandse steden radicaal vergroenen? Denk jij dat het netwerk jou daarbij kan helpen en jij het netwerk verder kunt helpen? Wil jij een actieve netwerkpartner zijn en kennis openbaar maken? Neem dan contact op met Sander van der Meulen, sb.vander.meulen@pzh.nl