Diner pensant: “We willen de groene beweging groter maken”

“Zes jaar geleden was dit nog een betonnen vlakte,” vertelt de Leidse wethouder Ashley North. Met ‘dit’ bedoelt hij de prachtige groene omgeving waarin restaurant Lab071 is gevestigd, de locatie van het diner pensant Groene Cirkel Groene Gezonde Stad. Een concreter voorbeeld van radicale vergroening bestaat haast niet.

Groene Gezonde Stad bij de VNG

Het VNG Jaarcongres vond dit jaar (25 en 26 juni) plaats in het Groene Hart. Groene Cirkel Groene Gezonde Stad verzorgde twee workshops met Lodewijk Hoekstra en Paul Dijkman.

Gepubliceerd: Handreiking Groen in en om de Stad

De nieuwe handreiking ‘Groen in en om de stad’ geeft gemeenten en provincies inhoudelijke en procesmatige handvatten om te zorgen dat groen volwaardig wordt meegenomen in planvorming van nieuwe woonwijken en bestaand bebouwd gebied. De handreiking biedt een integrale ruimtelijke benadering op verschillende schaalniveaus, van straat tot regio.

“Vergroenen doe je samen”

Toen bij de portefeuilleverdeling in Alphen aan den Rijn ‘vergroening’ aan de beurt was, stak Gert van den Ham meteen z’n vinger op. “Binnen het grote raamwerk van duurzaamheid gaat vergroening ons in allerlei opzichten verder helpen. Groen maakt ons gezonder en gelukkiger. Daar geloof ik in.”

11 scholen een groen schoolplein dankzij subsidie

Meer concentratie, meer beweging, meer leerplezier: een groen schoolplein kent talloze voordelen. Vorig jaar ontvingen 11 scholen in Zuid-Holland dan ook subsidie van de provincie Zuid-Holland om hun versteende plein te vergroenen. Waaronder SBO Merlijn in Den Haag.

“Samen lobbyen voor radicale vergroening”

Wethouder Marcel Belt van Leidschendam-Voorburg hoopt in de Groene Cirkel Groene Gezonde Stad aansluiting te vinden bij mensen die net als hij een groen hart hebben. En die snappen dat vergroening en gezondheid hand in hand gaan.