De blue zone en de leefomgeving

Blue zones. De plekken op de wereld waar mensen een relatief hoge leeftijd bereiken én gezond blijven. Wat is het ‘geheim’? En is het mogelijk om zo’n plek te creëren? Die vraag stond centraal tijdens onze interactieve werksessie.

Aan de slag na de netwerkbijeenkomst

De netwerkbijeenkomst van de Groene Cirkel Groene Gezonde Stad was een feest der herkenning voor alle aanwezigen die het vanzelfsprekend vinden zich met hart en ziel in te zetten voor het vergroenen van onze (stedelijke) leefomgeving. Kon je er helaas niet bij zijn? Of wil je nog een keer de mooie initiatieven zien? In dit verslag staan ze op een rij met de contactgegevens erbij.

Netwerkdag op 19 januari 2023

Als Groene Cirkel zijn we nu driekwart jaar bezig om de vergroening van steden in Zuid-Holland te versnellen. Ons netwerk groeit en onze impact wordt zichtbaarder. Samen met jou kunnen we nog verder komen! We delen graag onze resultaten met partners en nieuwe geïnteresseerden op onze netwerkbijeenkomst op 19 januari 2023.

Festival Gezond Verstand op 16 februari 2023

Het festival brengt mensen bij elkaar vanuit gemeenten, kennisinstellingen, GGD, woningcorporaties en het bedrijfsleven. Samen kunnen we onze impact vergroten. Op het festival kun je ervaren hoe breed het thema gezondheid is aan de hand van een levendig programma. In themagerichte workshops kun je je eigen kennis verdiepen en verrijken met kennis van anderen. Tenslotte kun je op het festival voelen, proeven en ervaren hoe inspirerend samen werken aan gezondheid kan zijn.

Schoolpleinentop

Ruim honderd bestuurders, beleidsadviseurs, schooldirecteuren en leerkrachten spraken tijdens de Schoolpleinentop op 19 oktober met elkaar over het belang van groenblauwe schoolpleinen. De uitgesproken ambitie is om voor 2030 de pleinen van 575 Zuid-Hollandse scholen te vergroenen.