Zuid-Hollandse steden worden groener

Zuid-Hollandse steden moeten de komende decennia flink groener worden. Dat hebben het ministerie van LNV, Naturalis, WUR, gemeente Dordrecht, gemeente Leiden, Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, Alles is Gezondheid, GGD Haaglanden en de provincie Zuid-Holland afgesproken. Zij gaan daarvoor samenwerken in de Groene Cirkel Groene Gezonde Stad. De vergroening moet zorgen voor gezondere inwoners, minder hitte en wateroverlast en meer biodiversiteit.

Initiatieven voor groene, gezonde steden

Er zijn al veel initiatieven om de steden groener en gezonder te maken. Denk aan wadi’s, bomen en geveltuintjes. Al deze initiatieven doen een beroep op de schaarse ruimte. Bovendien zijn er flink wat verschillende partijen bij betrokken. Deze slaan nu de handen ineen in de Groene Cirkel Groene Gezonde Stad. De ambitie is om door vergroening in 2050 slachtoffers te voorkomen bij extreme hitte, extreme buien en overstromingen. Gezamenlijk hebben de partijen hiervoor een verbindend vergezicht, een droom, gemaakt. De gedroomde, groene stad heeft volgens de partners honderdduizenden bomen die zorgen voor verkoeling tijdens hittegolven. Groene tuinen en waterdoorlatende infrastructuur vangen hevige regenval op.

Gedeputeerde Anne Koning (wonen): “Juist in de steden hebben we diverse opgaven in Zuid-Holland: steeds meer mensen willen hier prettig wonen, werken en recreëren. Om de schaarse ruimte groen en gezond in te richten is een gezamenlijke aanpak belangrijk.”

 

Programmadirecteur Groene Metropool Harry Boeschoten van Staatsbosbeheer: “Het is belangrijk dat we de natuur in en buiten de stad als één geheel beschouwen. Door die met elkaar te verbinden ontstaan groene en blauwe netwerken voor mensen én dieren. Naar buiten gaan in het groen, dat is iets wat iedereen vanaf de voordeur moet kunnen doen.”

 

Karen van Ruiten, programmadirecteur Alles is Gezondheid: “Natuur biedt veel gezondheidsvoordelen, vooral voor mensen uit kwetsbare groepen. Zij kunnen in een groene woonomgeving in hun eigen buurt ontspannen, ontmoeten of bewegen. Voor een gezonder Nederland moeten we groen in de leefomgeving dus beter en slimmer benutten. De uitdaging is om dat samen te doen, niemand kan dit in zijn eentje realiseren.”

Waarom een coalitie?

Om deze enorme uitdaging op te pakken is een coalitie nodig waarin de partners op een open en gelijkwaardige wijze op basis van een verbindend vergezicht samenwerken. Dit is de Groene Cirkel. De coalitie gaat in de Groene Cirkel aan de slag met overkoepelende vraagstukken. Denk dan bijvoorbeeld aan ontbrekende kennis, wet- en regelgeving en financiering. Tevens starten de partijen vandaaruit nieuwe activiteiten op, zonder verantwoordelijkheden over te nemen. De komende tijd gaan de partijen bepalen wat er, nog meer dan al gebeurt, in gang gezet moet worden om deze ambitie te realiseren.

In Zuid-Holland bestaan al meerdere Groene Cirkels waarbinnen bedrijven, banken, wetenschap, maatschappelijke organisaties en overheden krachtige coalities vormen voor duurzame transities.

Gepubliceerd: