MKBA

Inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van groen

MKBA

Inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van groen

Wat is een MKBA?

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse is een economische tool die de kosten en baten van een project in kaart brengt. Het gaat daarbij niet alleen om geld, maar ook om kosten en baten voor de maatschappij. Door de posten waar mogelijk in geld uit te drukken, kan er een goede afweging worden gemaakt over het project. Daarnaast kan het helpen de coalitie te verbreden en de financiering en bekostiging rond te krijgen.

Hoe gaan we aan de slag?

Met de projecten in Rotterdam en Dordrecht is een effectieve aanpak opgezet om tot waardevolle inzichten te komen. Allereerst halen we samen met het projectteam en andere betrokkenen informatie op. Daarbij is het belangrijk om vast te stellen welke belanghebbenden betrokken zijn en wat voor hun belangrijk is aan het project. Daarnaast gaan we aan de gang om inzicht te krijgen in welke waarden het project oplevert. Vervolgens gaat Rebel met deze informatie aan de slag. Er worden doorrekeningen gedaan en modellen gebouwd. Tot slot bepalen we met dezelfde groep wat de vervolgstappen zijn op basis van de doorrekeningen.

Bospolderplein in Rotterdam

Bospolderplein is een sterk vergrijsd plein in een wijk met relatief veel sociale problematiek. Bewoners hebben de handschoen opgepakt om het plein te vergroenen. Hoewel betrokkenen enthousiast zijn, is het nog niet gelukt om de coalitie te verbreden en het project van de grond te krijgen. Daarom is samen met betrokkenen een MKBA gedaan. Hieruit is gebleken wat de waarde is van de vergroeningsplannen en welke stappen daaruit volgen.

De Staart-Oost in Dordrecht

De Staart-Oost is een wijk in Dordrecht waar de sociale cohesie en gezondheid onder druk staan. De gemeente wil de leefbaarheid verhogen door de wijk en omgeving te vergroenen. Hiervoor is een MKBA gedaan om meer inzicht te krijgen in de waarde van de vergroeningsplannen.

Contact

Meer informatie over dit project?

Neem dan vrijblijvend contact op met Mark Bode van Rebel Flora en Fauna via mark.bode@rebelgroup.com