Subsidies voor meer biodiversiteit in Zuid-Holland

Aanvragen: 15 oktober 2023 tot 30 november 2023 resp. 1 september t/m 1 november 2023

Provincie Zuid-Holland heeft 2 subsidieregelingen online staan die het vergroten en versterken van het leefgebied van inheemse planten en dieren in zowel landelijk als stedelijk gebied in Zuid-Holland stimuleren. Hiermee kunnen initiatiefnemers natuurmaatregelen treffen zoals aanleg van poelen, bloemrijk grasland, of het planten van bomen.

Een gezonde, biodiverse leefomgeving is van belang. Zowel voor de mensen die er wonen en werken, als voor de planten en dieren die er voorkomen. Helaas staat de biodiversiteit flink onder druk. Denk aan het groeiend aantal inwoners en bezoekers, verstedelijking en intensivering van de landbouw en andere economische ontwikkelingen.

We zetten in op het behouden, herstellen en vergroten van de biodiversiteit in Zuid-Holland, ook buiten de natuurgebieden.

De 2 subsidieregelingen zijn:

Subsidie voor realisatie van leefgebied icoonsoorten, landschapselementen en voedselbossen

Om het behoud van onze inheemse plant- en diersoorten in Zuid-Holland te stimuleren, is deze subsidie opgesteld. We werken daarbij langs de lijn van icoonsoorten, karakteristieke soorten voor de verschillende landschappen die Zuid-Holland kent. Als het leefgebied voor deze planten en dieren op orde is, ontstaat er een gezonde natuur die in balans is. Ook wij als mens zijn hier afhankelijk van. De natuur zorgt voor schone lucht, gezond voedsel en ontspanning.

De Subsidie voor realisatie van leefgebied icoonsoorten, landschapselementen en voedselbossen is terug te vinden op de Subsidiepagina. De aanvraagperiode is 15 oktober 2023 tot 30 november 2023.

Subsidie voor realisatie van bos

Om meer bosaanleg in Zuid-Holland te stimuleren, is de subsidie ‘Meer bos in Zuid-Holland‘ opgesteld. De aanvraagperiode voor de subsidie Meer bos in Zuid-Holland 2023 is van 1 september 2023 tot en met 1 november 2023. Voor 2023 is in totaal €500.000,00 beschikbaar voor deze subsidie. Als je een groot initiatief/locatie voor bosuitbreiding hebt (te groot voor het budget van openstellingsbesluit van 2023) neem dan contact op met de bosmakelaar: bosmakelaar@pzh.nl. Voor 2024 is €2 miljoen aan uitvoeringsbudget voor Bos- en bomenbeleid opgenomen in de provinciale begroting. Bestuurlijk moet nog worden besloten of een deel van dit budget wordt ingezet voor het voortzetten van deze subsidieregeling.
Fotograaf: Kees Mostert

Gepubliceerd: