"Grote problemen vragen om grote Dromen"

Annemarie Lammers, gemeente Dordrecht

Lukraak bomen planten is niet de oplossing, weten ze in Dordrecht. Als mensen geen gebruik maken van de leefomgeving, heeft groen veel minder waarde. De samenwerking met sociale partijen is dan ook een van de succesfactoren van vergroeningsprojecten in de Zuid-Hollandse stad.  Annemarie Lammers is als sr. beleidsadviseur gezonde leefomgeving nauw betrokken bij onder meer het project ‘Groene Gezonde Staart’. De Staart is een wijk met veel uitdagingen, zoals de aanwezigheid van grote bedrijven dichtbij woningen en beperkte voorzieningen. Toen Lammers zo’n vier jaar geleden de kans kreeg aan te haken bij de Groene Cirkel Groene Gezonde Stad, aarzelde ze niet. “Wij houden wel van nieuwe dingen.”

“IK GELOOF IN WEDERKERIGHEID. Natuur is niet alleen goed voor onze gezondheid, maar als wij in de natuur zijn en ervaren hoe fijn dat is, gaan we ook beter voor de natuur zorgen. Daarom willen we dat mensen in Dordrecht de natuur dichtbij huis kunnen beleven. We zijn op Staart Oost begonnen met het formuleren van een gezamenlijke droom met inwoners en andere stakeholders. Een droom die draait om ruimte om te spelen, te bewegen en te ontmoeten in het groen. Op basis daarvan ontwikkelen we samen plannen. Het werkt, laatst kreeg ik via onze wijkmanager nog een foto van twee bewoners die gebruikmaakten van het nieuwe bankje aan het water. Wat we doen, wordt gewaardeerd. We doen het samen, ik ben geen voorstander van top-down werken. Daarom werkt de Groene Cirkels ook zo goed, want daarin is iedereen gelijkwaardig. Vroeger wilden gemeenten nog wel eens een plan bedenken en inwoners op het laatste moment nog even mee laten kijken, dat doen wij bewust heel anders.”

“WE HEBBEN VEEL NIEUWE PARTIJEN LEREN KENNEN door de samenwerking met de provincie Zuid-Holland. We zijn op het spoor gekomen van andere projecten, zoals Positieve Gezondheid op de Tekentafel.” Als het aan Lammers ligt, gaat er snel nog veel meer gebeuren. Er is één knelpunt: financiering. Anders dan bij andere Groene Cirkels waarbij een bedrijf de kartrekker is, is de financiering bij de Groene Cirkel Groene Gezonde Stad minder vanzelfsprekend. “Neem het vergroenen van onze doorgaande Baanhoekweg, daar ben je niet met een paar duizend euro klaar. De ambitie is er, de ideeën zijn er, maar we hebben het geld niet voor de uitvoering van met name de grotere ideeën om onze droom te realiseren.”

EEN FLINKE BIJDRAGE VAN HET RIJK ZOU WELKOM ZIJN, zegt Lammers. “Helemaal ideaal zou het zijn als alle gemeentelijke, provinciale en landelijke potjes bij elkaar gevoegd zouden worden, zodat bijvoorbeeld scholen – die hun schoolpleinen willen vergroenen – en andere partijen niet zelf alles bij elkaar hoeven te sprokkelen. Maar dat is complex. Daarnaast is bestuurlijke aandacht belangrijk. Er mag nog meer oog komen voor de preventieve werking op de gezondheid van vergroening.” Volgens Lammers speelt Groene Cirkels ook daarin een belangrijke rol. “Door Groene Cirkels komt het thema vergroening, zeker in relatie tot gezondheid, steeds hoger op de agenda.”

“WE MOETEN NU ECHT METERS GAAN MAKEN”, vindt Lammers. “Uit allerlei onderzoeken blijkt dat natuur dichtbij huis belangrijk is, dus ik zal blij zijn als we sneller kunnen vergroenen. Daar hebben we elkaar voor nodig. Zeker omdat onze gemeentelijke begroting er minder rooskleurig uitziet voor de komende jaren. Ook hebben we mensen nodig die er zin in hebben, hun schouders eronder willen zetten. Het mooie van Groene Cirkels is dat je mensen ontmoet die heel bevlogen zijn. Het is een hele prettige club om mee samen te werken. Groene Cirkels bestaat nu 10 jaar. Daarin is veel bereikt, maar ik hoop dat we de komende 10 jaar nog meer gaan doen. Meer uitvoeren, minder praten. Er moet op een gegeven moment gewoon een schop in de grond.”

Dit interview is onderdeel van een reeks jubileuminterviews, ter ere van het 10-jarig bestaan van de Groene Cirkels.

Volg de LinkedIn-pagina van Groene Cirkels om op de hoogte te blijven van het nieuws van alle Groene Cirkels.

Gepubliceerd: