"Samen lobbyen voor radicale vergroening"

Nieuwe Groene Cirkels-ambassadeur Marcel Belt

Een Zuid-Hollands netwerk met energieke ambassadeurs en gemeenten die hun nek uit durven te steken voor vergroening en biodiversiteit. Wethouder Marcel Belt van Leidschendam-Voorburg hoopt in de Groene Cirkel Groene Gezonde Stad aansluiting te vinden bij mensen die net als hij een groen hart hebben. En die snappen dat vergroening en gezondheid hand in hand gaan.

“Onze gemeente staat met één been in het stedelijke gebied en met het andere been in het Groene Hart”, aldus Belt. “Het is een hele prettige woonomgeving met best al veel groen wat erg gewaardeerd wordt door de mensen die er wonen.”  

Belt is sinds 2022 wethouder van Duurzaamheid, Openbare Ruimte, Zorg, Cultuur & Participatie in Leidschendam-Voorburg. Daarnaast is hij bestuurslid van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en lid van het Natuurinclusief Nationaal Overleg. “Ik geef erg om het gezonder en mooier maken van onze leefomgeving. Dat is een intrinsieke drive die ik al van jongs af aan heb. Als groen de basis is wordt alles leuker, mooier en gezonder. Bovendien is het gewoon hard nodig: we móeten onze steden vergroenen om de leefbaarheid te behouden.”

Groene challenges

In Belts gemeente is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het onlangs gelanceerde Groenactieplan, met daarin vier hoofddoelen die met vergroening bereikt kunnen worden: beeldkwaliteit, gezondheid, biodiversiteitsherstel en klimaatadaptatie. “Het is een heel mooi plan geworden”, aldus een trotse Belt. Hoewel de gemeente extra geld uittrekt voor de realisatie, kijkt ze nadrukkelijk ook naar bewoners en gebruikers van het gebied. “Inwoners en bedrijven bezitten een groot gedeelte van de grond in onze gemeente. Met ‘Green challenges’, subsidieregelingen en een heuse ‘tegeltaxi’ dagen wij hen uit om de gemeente groener te maken. Dat doen we ook samen met inwoners van de stichting Duurzaam LV en met Groei & Bloei Leidschendam.”

Daarnaast is het uitgangspunt in Leidschendam-Voorburg dat overal waar een schop de grond ingaat, de natuur meteen wordt meegenomen. “We kunnen veel meer vergroenen door met ruimtelijke projecten mee te liften, zoals rioolvervangingen of bouwprojecten”, aldus Belt. Ook zijn beheer en groenonderhoud onder de loep genomen – denk aan extensiever maaien – en investeert de gemeente actief in het ‘ontstenen’ van plekken, het realiseren van verbindingen voor dieren en het toevoegen van groen waar mogelijk.

De unieke ligging van de gemeente op de rand van stedelijk en landelijk gebied, neemt eigen uitdagingen maar ook eigen kansen met zich mee. Zo wordt er met buurgemeenten samengewerkt in de Landschapstafel Duin Horst Weide (onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen) om recreatie meer te verspreiden, zodat gebieden waar het nu erg druk is – zoals Natura 2000-gebied Meijendel – wat ontlast wordt.

Energie en innovatiekracht

Belt kende de methodiek van Groene Cirkels al vanwege zijn eerdere betrokkenheid bij de Groene Cirkels Bijenlandschap, waarbij onder meer Groene Cirkels-partner HEINEKEN betrokken is. “Ik heb gezien hoeveel inspiratie het kan geven als een groot bedrijf als HEINEKEN aangehaakt is”, aldus Belt. “Dat trekt andere partijen ook mee. Het lijkt wel of het dan een stukje serieuzer genomen wordt, het niet alleen als een overheidsdingetje gezien wordt. Dat heeft echt meerwaarde. Ik ben in mijn eigen regio dan ook aan het onderzoeken hoe we dat principe lokaal kunnen toepassen en bedrijven en bedrijventerreinen meer bij het vergroenen kunnen betrekken. Want daar zit veel energie en innovatiekracht.”

Samen lobbyen

Als kersverse partner en ambassadeur van de Groene Cirkel Groene Gezonde Stad, hoopt Belt niet alleen intensiever te gaan samenwerken met het bedrijfsleven, maar zeker ook met andere Zuid-Hollandse gemeenten die net als hij stappen durven te zetten. “Ik hoop dat we van elkaar gaan leren, maar ook gezamenlijke standpunten kunnen innemen. Bijvoorbeeld als het gaat om de ruimtelijke puzzel in de provincie en het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Ik zou graag samen steviger optreden en lobbyen voor bijvoorbeeld meer middelen om groen te realiseren. Want dat is echt verwaarloosd de afgelopen jaren. Wij investeren zelf 250.000 euro per jaar extra en weten de kosten te beperken door vergroenen hand in hand te laten gaan met bestaande projecten en door bewoners en bedrijven te betrekken. Maar het is echt noodzakelijk dat er vanuit provincie en Rijk ook meer geïnvesteerd wordt in recreatief en natuurrijk groen in en om de steden.”

10 icoonsoorten

Vergroenen maakt de wereld niet alleen mooier en gezonder, het kan volgens Belt ook heel leuk zijn. Dat zit hem voor een deel in de manier waarop je er als gemeente over communiceert. “Wij hebben 10 icoonsoorten benoemd, waaraan we zo veel mogelijk acties in de gemeente linken. Dat maakt het concreet en aansprekend. En het is ook echt zo dat als het met deze soorten goed gaat, andere soorten daarvan profiteren. Daarmee werken we aan biodiversiteitsherstel en basiskwaliteit voor de natuur.”

De gemeente organiseert acties bovendien zodanig dat iedereen kan aanhaken, van school tot buurt tot bedrijf. Belt: “Natuurlijk zijn mensen soms kritisch. Bij het nieuwe maairegime bijvoorbeeld vragen mensen zich af of ze dan hun hond nog wel kunnen uitlaten of dat het nog wel veilig genoeg is. Daar gaan we over in gesprek en soms komen we dan op een middenweg uit. Je moet dat samen finetunen.”

Zijn ervaring is dat radicaal vergroenen staat of valt met de drive die bestuurders ervoor hebben. “Ook zie ik dat vergroenen vaak nog als belemmering wordt gezien. Bij bouwprojecten bijvoorbeeld. Dan wordt het gezien als vertragend, terwijl natuurinclusief bouwen het juist makkelijker kan maken om een bouwproject van de grond te krijgen, omdat je de hele omgeving ermee verbetert.”

Droom: groene verbinding

De kern van iedere Groene Cirkel is een gezamenlijke droom, zoals die van de Groene Cirkel Groene Gezonde Stad: In 2030 zijn onze steden heel groen en dragen zo bij aan een gezonde leefstijl. Waar je kunt bewegen, ontmoeten en spelen in het groen en een veerkrachtig en zinvol leven kunt leiden. Waar schaduw en verkoeling is, ruimte voor regenwater, insecten, vogels en kleine dieren. Vertaald naar zijn gemeente, droomt Belt van natuurlijke verbindingen in en tussen stedelijk gebied en buitengebied. “In Leiden heb ik ooit het Singelpark opgestart: dat is nu een prachtige groene verbinding waarvan mens en natuur genieten. Voor Leidschendam-Voorburg zet ik ook in op verbinding. Dat je lopend of op de fiets vanuit onze kernen via mooie groene routes makkelijk het groene hart bereikt en richting duinen en kust gaat, maar ook via een groene as verder het stedelijk gebied van Den Haag in kan. Dat dat voor iedereen heel normaal is, dat iedereen zich ermee verbonden voelt en zich daar als vanzelfsprekend voor inzet.”

Volg de LinkedIn-pagina van Groene Cirkels om op de hoogte te blijven van het nieuws van alle Groene Cirkels.

Gepubliceerd: