Dordrecht

Op weg naar een gezonde Staart

Dordrecht

Op weg naar een gezonde Staart

Het project

Het stadsdeel De Staart is een wijk met aan de randen veel groen en water, maar de woonkern is erg versteend en er is nabijheid van veel industrie. Waterveiligheid als hefboom maakt een nieuwe perceptie van De Staart mogelijk: als veilige plek om bewoners uit andere wijken naartoe te evacueren bij een dreigende overstroming. En tegelijkertijd als aantrekkelijke locatie voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Het droombeeld is een groen en gezond woon- en werkgebied. Met meer groen in de wijkkern, ruimte voor beweging en sociale activiteiten, nieuwe woonvormen, innovatieve werkplekken, duurzame voorzieningen en een getijdenpark aan de rivier. De landschappelijke kwaliteit is leidend voor het ruimtelijk raamwerk. Er wordt gebruik gemaakt van de unieke positie van de wijk, tussen twee rivieren, en als de overgang van stad naar de Biesbosch. Het raamwerk geeft een nieuw perspectief op De Staart. Niet langer als geïsoleerd uitloopgebied met veel industrie. Maar als aantrekkelijk stadsdeel met veel potentie, waar mens en natuur in harmonie leven.

Rik van der Linden
“De Staart. Geen geïsoleerd uitloopgebied met veel industrie. Maar een aantrekkelijk stadsdeel met veel potentie, waar mens en natuur in harmonie leven.”

Rik van der Linden

Wethouder Dordrecht (o.a. infrastructuur, groenblauwe stad en klimaatadaptatie)

Knelpunten

Het grootste reguleringsknelpunt is de nabijheid van industrie. Het financieringsknelpunt is de sanering van de bodem/slib.

Contact

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Annemarie Lammers, Senior Beleidsadviseur Gezonde Leefomgeving, gemeente Dordrecht. via a.lammers@dordrecht.nl of 06 -1851 5495.
foto De Staart Dordrecht
foto De Staart Dordrecht