Groenblauwe schoolpleinen

Een buitenomgeving die uitnodigt om te ontdekken en onderzoeken

Groenblauwe schoolpleinen

Een buitenomgeving die uitnodigt om te ontdekken en onderzoeken

Het project

Gezondheid wordt door veel factoren bepaald, van een gezond eetpatroon tot het ontbreken van hittestress en het plaatsvinden van waardevolle sociale ontmoetingen. De inrichting van de leefomgeving speelt hier een belangrijke rol in. Deze kan uitnodigen tot beweging en ontmoeting, mensen in contact laten komen met groen, en ontspanning bieden. Op een groenblauw schoolplein komen veel van deze gezondheidsbevorderende factoren samen. In sterk versteende wijken kunnen ze een groene, koele oase in de buurt zijn, en zo bijdragen aan het verminderen van hittestress en wateroverlast in de buurt.

De leerlingen profiteren van een groen plein. Het daagt ze uit om diverser te spelen, te leren over de natuur en vaker buiten les te krijgen. Ook voor de leraren, ouders en buurtbewoners is er een kwalitatieve groene buitenruimte toegevoegd aan de buurt, waar breed gebruik van gemaakt kan worden. Buurtbewoners die eerst aan een warm, betegeld plein woonden kunnen elkaar nu ontmoeten in een nieuwe groene huiskamer van de buurt. 

Schoolpleinen zijn plekken in de buurt waar zowel verschillende opgaves, als gezondheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit kunnen samenkomen, maar ook plekken waar buurtgenoten elkaar ontmoeten. Met het transformeren van een schoolplein kun je dus én veel mensen bereiken én meerdere opgaves een impuls geven.

“Wist je dat een kind in Nederland gemiddeld 2,7 vierkante meter buitenruimte heeft op school? Een vrije uitloopkip krijgt er al 4. Wat voor omgeving hebben we gecreëerd voor onze kinderen? Het is echt tijd voor die revolutie.”

Vincent van der Veen

IVN natuureducatie

Loes Viset, schooldirecteur van kindcentrum De Vlinder laat zien: het kán!

Stappenplan Groene Revolutie voor scholen

Een groen schoolplein komt er niet zomaar. In het Stappenplan Groene Revolutie is in kaart gebracht welke processen je als school doorloopt op weg naar een succesvol Groen Schoolplein. Deze stappen maken voor bestuurders inzichtelijk waar ze kunnen ondersteunen in de processen. In Rotterdam en met provincie Zuid-Holland werken we al volgens deze werkwijze.

Een groenblauw schoolplein financieren

Bekijk de subsidiemogelijkheden:

Laat hulp niet liggen

  • Je bent ambtenaar, geen hovenier. Maak daarom gebruik van kennis en ervaring van de echte experts. Springzaad brengt partijen bij elkaar die jouw groenblauwe plein kunnen realiseren.
  • Jantje Beton en IVN hebben een stappenplan voor het gezonder maken van schoolpleinen.
  • Kinderen zelf een klimaatadaptief plein voor hun eigen school laten ontwerpen? Archiklas en Buurtklimaatje komen gratis langs met workshops voor groep 5 t/m 8.
  • Kinderen motiveren om uitdagingen aan te gaan, grenzen te verleggen en risico’s in te schatten? Supergoed voor de ontwikkeling! Vraag het gratis ‘Goed Gespeeld-stickervel’ aan!
  • Zit er een sportschool in de buurt? Vraag of ze stenen komen weghalen. Is er een wijkvereniging om de hoek? Ga eens een praatje maken. Een groenblauw schoolplein is goed voor de hele buurt. Misschien willen zij wel meehelpen met de verzorging van het groen.

Begin vandaag met de eerste stapjes!

  • Meerbomen.nu oogst overdadige en ongewenste zaailingen uit natuurgebieden en geven die weg aan boeren, burgers én scholen. Gratis bomen dus voor jouw plein!
  • Vraag een gratis textielcontainer aan voor jouw school en spaar 20 cent per opgehaalde kilo voor vergroening!

Ambitie

Onze ambitie is om 75 schoolpleinen te vergroenen in 2025. In die beweging willen we meer gemeenten, schoolbesturen, waterschappen, GGD’s etc mee laten doen om in 2030 de helft van alle Zuid-Hollandse schoolpleinen te vergroenen. Bij elkaar dus 575 nieuwe groene oases.

Ook onderzoeken we of we het plein nog multifunctioneler kunnen inzetten. Bijvoorbeeld door gericht ook de jongste kinderen uit de buurt en hun (jonge) gezinnen een plekje te kunnen bieden. Zo dragen we bij aan een gezonde start in de eerste duizend dagen en bieden we een plek waar ouders elkaar informeel kunnen ontmoeten en ook in gesprek kunnen gaan over opvoedthema’s.

Contact

Ook meedoen?

Wil je meedoen met de revolutie, of ken je iemand die mee wil doen? Meld je dan aan! Er is een netwerk voor ambtenaren en voor leerkrachten/schooldirecteuren.

Meer informatie over dit project

Het netwerk deelt graag de kennis en ervaring om ook aan de slag te kunnen gaan. Heb jij nog een goede tip? Laat het ons weten! Neem contact op met Ian Mostert via 0643542285 of i.mostert@ivn.nl