Leiden

Realiseren van robuuste groenstructuren in stedelijk gebied

Leiden

Realiseren van robuuste groenstructuren in stedelijk gebied

Het project

In aanvulling op de stadsparken, waaronder het Singelpark, willen we in het hele stedelijk gebied robuuste groenstructuren realiseren, met natuurlijke en structuurrijke vegetatie zoals struwelen, kruidenrijk grasland en bosjes. Het groen houdt water vast en buffert temperatuurextremen, het verbindt leefgebieden, verbindt het Singelpark met andere parken, de wijken en het ommeland en leidt tot de vorming van een tweede groene ring. Deze robuuste groenstructuren zijn zelf leefgebied voor stadsnatuur. Ook dragen de groenstructuren bij aan het welbevinden van bewoners: ze zijn aantrekkelijk voor recreatie en hebben een positieve impact op luchtkwaliteit.

Knelpunten

Het realiseren van robuuste groenstructuren is een forse ingreep die vragen of weerstand kan oproepen. Infrastructuur die nog niet is afgeschreven moet er uit. Forse bomen er in, verschraling van grond of juist grondverbetering, aanplant kan gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid of sociale veiligheid; ambitie verlangt ruimte en geld. Daarnaast is de keuze voor wilde vegetatietypen stedenbouwkundig ongewoon. Goede voorbeelden en ervaringen zijn nodig om dergelijk groen als kansrijke inrichting ambtelijk en maatschappelijk breed gedragen te krijgen.

Contact

Meer informatie over dit project

Neem contact op met (voorlopig contactpersoon) Elise Coenen, beleidsmedewerker groen en klimaatadaptatie, via e.coenen@leiden.nl of 06 1888 9766 (ma/di/do/vr)