Alphen aan den Rijn

Watermanagement voor groene gevels en daken

Alphen aan den Rijn

Watermanagement voor groene daken en gevels

Het project

Goed onderhoud is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle vergroening. De basis voor dit groenonderhoud is water. Drogere zomers zorgen echter steeds vaker voor watertekorten in stedelijke gebieden. Tegelijkertijd zorgen piekbuien voor wateroverlast, die de riolering steeds lastiger kan verwerken. 

In het centrum van Alphen aan den Rijn is een continue dreiging van wateroverlast. Een goed watermanagementsysteem biedt hiervoor een oplossing én faciliteert het groenonderhoud. Overschotten van hemelwater worden opgevangen, en voor later hergebruik een langere tijd vastgehouden. Daarmee kunnen de gemeente en ook vastgoedpartijen hun groen goed onderhouden.

Watermanagement zorgt voor een circulaire inzet van regenwater. Door vergroening houden we het water vast, zodat het kan verdampen. Dit zorgt voor verkoeling in de stedelijke omgeving en gaat zo hittestress tegen.

Ron Kervezee
“Gezondheid moet een ontwerpcriterium worden voor stedenbouwers. Het gaat nog te veel over wat ze mooi vinden. Klimaatadaptatie en sociale cohesie spelen nauwelijks een rol.”

Ron Kervezee

Gemeente Alphen aan den Rijn

Contact

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Ron Kervezee, programmamanager Groen-blauwe Stad, via RKervezee@alphenaandenrijn.nl