Aan de Slag

Na de netwerkbijeenkomst

De netwerkbijeenkomst van de Groene Cirkel Groene Gezonde Stad was een feest der herkenning voor alle aanwezigen die het vanzelfsprekend vinden zich met hart en ziel in te zetten voor het vergroenen van onze (stedelijke) leefomgeving. Kon je er helaas niet bij zijn? Of wil je nog een keer de mooie initiatieven zien? In dit verslag staan ze op een rij met de contactgegevens erbij.

Pandeigenaren overtuigen - gemeente Alphen aan den Rijn

Hoe krijg je ondernemers en pandeigenaren zover dat ze meewerken aan het vergroenen van hun gevels en daken? De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een tool ontwikkeld die de kosten en baten op individueel niveau in beeld brengt. Hieruit blijkt dat vrijwel altijd de investering na acht tot tien jaar is terugverdiend. Wie niet meteen wil of kan investeren, kan tegen gunstige voorwaarden lenen bij het Groenfonds van de gemeente. Meer weten? Mail Ron Kervezee van de gemeente Alphen aan den Rijn: RKervezee@alphenaandenrijn.nl.

Impactmeting bij stedelijke vernieuwing

Wat is de impact van vergroening en hoe ontwikkelt die zich over tijd? Met de monitoringstool van NL Greenlabel en de provincie Zuid-Holland heb je snel belangrijke indicatoren in beeld voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid. Waar zit de meeste hittestress? Wat is de groenbeleving op verschillende plekken in de wijk? Welke gebouwen en wegen krijgen te maken met wateroverlast bij een extreme regenbui? Heb je interesse in deze tool, neem dan contact op met Maarten Alberse van NL Greenlabel via m.alberse@nlgreenlabel.nl.

Monitoringsprogramma Biodiversiteit Rotterdam

In Rotterdam wordt gewerkt met een monitoringsprogramma voor biodiversiteit. Wil jij meer weten over het meetnet van Rotterdam, welke keuzes er worden gemaakt en wat Rotterdam uit de monitoring willen halen? Neem dan contact op met ecoloog Olaf Velthuijsen: o.vanvelthuijsen@Rotterdam.nl

Coalitie voor Toekomstbestendig bouwen

In de provincie Zuid-Holland gaan 45 publieke en private partijen samen aan de slag met Toekomstbestendig bouwen. De coalitie richt zich op de combinatie van klimaatadaptieve, natuurinclusieve, circulaire, biobased, energiepositieve en emissieloze bouw in een gezonde leefomgeving en met een gezond binnenmilieu. De coalitie ziet het belang van betere landelijke wet- en regelgeving om van toekomstbestendig bouwen sneller de nieuwe standaard te maken. Meedoen? Mail naar zuid-holland@squarewise.com.

Vliegende Brigade: expertise voor gemeenten

De Provincie Zuid-Holland steunt sinds 2018 gemeenten met de Vliegende Brigade om de planvorming van woningbouwprojecten te versnellen. Voor 2023 en 2024 is extra budget vrijgemaakt. In 2023 is 3.500.000 euro beschikbaar. Centraal staat het bieden van expertise voor het toekomstbestendig maken van (woning)bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen. De Vliegende Brigade levert snel en gericht menskracht voor concrete knelpunten. Denk aan een ervaren gebiedsontwikkelaar, planeconoom of procesmanager met vastgoedkennis. Meer weten? Check de website van de provincie!

Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (MKBA)

Een MKBA geeft inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van groen Is een vergroeningsproject haalbaar? Welke waarde levert het op? En bij wie valt die waarde? Het gaat daarbij niet alleen om geld, maar ook om kosten en baten voor de maatschappij. Meer informatie hierover vind je op de pagina over MKBA op deze site.

Groeifonds voor groene bedrijventerreinen

Vanuit het Nationaal Groeifonds is 26 miljoen euro beschikbaar voor groene, klimaatbestendige en energie-efficiënte werkplekken waar werknemers prettig kunnen werken in een gezonde omgeving. Aan de slag? Concrete handvatten vind je op de website van IVN Natuureducatie

Bomen op het dak

Dankzij een innovatieve boomveerconstructie is het mogelijk om daken te vergroenen met bomen. De Alphense ondernemer Kees van Keeken deed het.

Toolkit Natuur voor Gezondheid

Een groene omgeving stimuleert vrijwel alle aspecten van een gezonde leefstijl: sociale contacten, zingeving, beweging, voeding en slaap. Dat maakt natuur een inzetbaar middel voor iedereen die werkt aan gezondheid en welzijn van mensen. Alles is Gezondheid heeft een Toolkit ontwikkeld met praktische hulpmiddelen voor professionals in de eerstelijns gezondheidszorg en welzijns- en sportsectoren. Meer weten? Kijk op de website van Alles is Gezondheid. Daarnaast hebben zij het rapport Natuur en gezonde leefstijl opgesteld. Dit rapport biedt de wetenschappelijke onderbouwing van de relatie tussen natuur en gezondheid.

Leertraject health & green: organisatoren gezocht

Alles is Gezondheid organiseert een leertraject over health transformation met de nadruk op groen op 21 juni. Wil je dit mede organiseren, ken of ben je een goede spreker op dit gebied, kan je met expertise of middelen bijdragen? Neem contact op met Karen van Ruiten via karen.van.ruiten@allesisgezondheid.nl, Annette Postma via annette.postma@allesisgezondheid.nl of Lisanne Kiestra via lisanne.kiestra@allesisgezondheid.nl.

Basisscholen gezocht!

Ken je een basisschool die geïnteresseerd is in vergroening en de effecten daarvan op kinderen? IVN Natuureducatie zoekt nog basisscholen om bij kinderen uit groep acht te onderzoeken wat hun natuurverbondenheid is. Over acht jaar wordt de meting weer gedaan om te kijken of genomen maatregelen effect hebben. Meld je bij Daphne Teeling via d.i.teeling@ivn.nl of Ian Mostert via i.mostert@ivn.nl.

Ideeën? Vragen? Wensen?

Heb je interesse om ook aan te haken bij de Groene Cirkel Groene Gezonde Stad? Zou je iets willen bijdragen of halen bij het netwerk, en heb je meer informatie nodig? Mail Sander van der Meulen van provincie Zuid-Holland via sb.vander.meulen@pzh.nl.

Volg de LinkedIn-pagina van Groene Cirkels om op de hoogte te blijven van het nieuws van alle Groene Cirkels.

Gepubliceerd: