Schoolpleinentop

19 oktober 2022

Ruim honderd bestuurders, beleidsadviseurs, schooldirecteuren en leerkrachten spraken tijdens de Schoolpleinentop op 19 oktober met elkaar over het belang van groenblauwe schoolpleinen. De uitgesproken ambitie is om voor 2030 de pleinen van 575 Zuid-Hollandse scholen te vergroenen.

Dat is de helft van alle Zuid-Hollandse basisscholen. Groenblauwe schoolpleinen zijn van belang voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. De provincie Zuid-Holland maakte op de top bekend € 600.000 subsidie beschikbaar te stellen voor minimaal 8 groene gezonde schoolpleinen in versteende wijken.

Goed voor mens én natuur

Een groenblauw schoolplein is een ideale uitdagende speelplek voor kinderen, een prachtig ‘lokaal’ voor buitenlessen en een mooie groene ontmoetingsplek voor de buurt. Een plek om de hoek die kinderen weer met de natuur verbindt, waar kinderen creatiever en gezonder spelen én beter kunnen leren. En dat niet alleen. Een groen schoolplein is op hete dagen een stuk koeler, vangt meer water op en is goed voor de biodiversiteit.

"Elk kind verdient een groene speel- en leerplek. Daar zetten wij ons als provincie graag voor in. Meer dan 300.000 Zuid-Hollandse kinderen spelen en leren op de schoolpleinen. Door ze te vergoenen bieden we direct een fijnere en gezondere plek om op te groeien en leren ze ook meer over de natuur.”

Meindert Stolk

Gedeputeerde provincie Zuid-Holland, Gezond en veilig

Samen investeren

Ook de gemeente Rotterdam zorgt de komende 4 jaren weer minimaal voor vergroening van 20 schoolpleinen. De gemeente Dordrecht gaat de huidige subsidieregeling voor Groenblauwe Schoolpleinen tot eind 2026 te verlengen. De ambitie in Dordrecht is dat in 2030 80% van de scholen een Groenblauw plein heeft. Binnen het landelijke project Gezonde Schoolpleinen zoeken Jantje Beton en IVN Natuureducatie 5 ambassadeursgemeenten, die zich gaan inzetten voor uitdagende, natuurrijke schoolpleinen en de Bernard van Leer Foundation investeert in het breder toegankelijk maken van schoolpleinen voor alle gezinnen in de buurt, met name gezinnen met jonge kinderen.

Stappenplan Groene Revolutie voor scholen

In het Stappenplan Groene Revolutie is in kaart gebracht welke processen je als school doorloopt op weg naar een succesvol Groen Schoolplein. Deze stappen maken voor bestuurders inzichtelijk waar ze kunnen ondersteunen in de processen. In Rotterdam en met provincie Zuid-Holland werken we al volgens deze werkwijze.

Op onze projectpagina ‘Groenblauwe schoolpleinen’ vind je meer informatie over de mogelijkheden om een groenblauw schoolplein te financieren, welke praktische ondersteuning er beschikbaar is én welke eerste stapjes je vandaag al kunt zetten!

De schoolpleinentop is een initiatief van provincie Zuid-Holland, IVN Natuureducatie, gemeente Rotterdam, gemeente Dordrecht en gemeente Den Haag.

“De gemeente Rotterdam is er trots op om gastheer te zijn van deze Schoolpleinentop. Het is slim en logisch om onze kennis en ervaring met elkaar te delen. We werken per slot van rekening allemaal aan hetzelfde doel. Ook komende jaren blijft Rotterdam investeren om meer groenblauwe schoolpleinen te maken.”

Vincent Karremans

Wethouder gemeente Rotterdam

Gepubliceerd: