Op weg naar een natuurinclusief Rotterdam

“Ik wil me laten verrassen. Inspireren. Van anderen leren en onze kennis inbrengen.” Ingeborg Berger, Programmamanager Biodiversiteit van de gemeente Rotterdam, is ambassadeur van de Groene Cirkel Groene Gezonde Stad.

Innovatieve boomveren op dak Alphense ondernemer

Wie een winkel of horecagelegenheid heeft in het centrum van een stad, wil vooral veel publiek aantrekken. Een groen dak heeft dan geen prioriteit. Toch kan het veel brengen, weet Kees van Keeken, voorzitter van de Ondernemersvereniging Centrum Alphen aan den Rijn. Op zijn dak prijken vier bomen die daar met een innovatieve boomveerconstructie op zijn geplaatst. “Het eerste jaar zaten er al eenden.”

Samen met bewoners naar een groenblauwe wijk

De Dordtse Staart is een wijk met sociale opgaven, maar ook veel groenblauwe potentie. De gemeente Dordrecht wil samen met bewoners, bedrijven en andere gebruikers en belanghebbenden de wijk omtoveren naar een ‘Groene Gezonde Staart’.

Adaptief vergroenen per wijk: Leiden doet het

De gemeente Leiden is begonnen met een enorme operatie: in wijken waar de riolering aan vervanging toe is, wordt meteen ook de openbare ruimte opgeknapt én stevig vergroend. Belangrijke stappen gezien de ambitie van de Zuid-Hollandse gemeente om in 2050 klimaatbestendig en groener te zijn met meer ruimte voor biodiversiteit. In de eerste wijken zijn de resultaten al zichtbaar.

De binnenstad afkoelen: Alphen gaat met groen de hoogte in

Vanwege toenemende hittestress moet het centrum van de Zuid-Hollandse gemeente Alphen aan den Rijn de komende jaren 8 tot 10 graden koeler worden. Om de stad leefbaar te houden, de mensen gezond en de lokale economie bloeiend. Daarvoor zijn vele tienduizenden vierkante meters groen nodig. En dus gaat het groen in de stad de hoogte in.

Zuid-Hollandse steden worden groener

Zuid-Hollandse steden moeten de komende decennia flink groener worden. Dat hebben het ministerie van LNV, Naturalis, WUR, gemeente Dordrecht, gemeente Leiden, Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, Alles is Gezondheid, GGD Haaglanden en de provincie Zuid-Holland afgesproken.